Understanding Prejudice
Understanding Prejudice
Return Home

Reading Room

Exercises and Demonstrations
Multimedia Center
Teacher's Corner
Directory of Experts
Organizations
Links on Prejudice
About Us
Privacy Policy
Contact Us

Reading Room
Önyargı Psikolojisi: Genel Tanıtım

Sterotiplemenin Sonuçları

Bir kere harekete geçirildiklerinde sterotipler sosyal algıları ve davranışları güçlü bir biçimde etkilerler. Örneğin, hazır hale getirme araştırmaları, öğrencilere yaşlılık ile ilgili sterotipik sözcük ve resimler gösterildikten sonra öğrencilerin daha yavaş yürüdüğünü ve sözcük tanıma testlerinde daha yavaş davrandıklarını göstermiştir (Bargh, Chen, & Burrows, 1996; Kawakami, Young, & Dovidio, 2002). Aynı şekilde, "futbol holiganı" sterotipiyle hazır hale getirilen öğrenciler genel kültür sorularından daha azını yanıtlayabilirken, profesör sterotipiyle hazır hale getirilen öğrenciler ise başarılarında artış göstermişlerdir (Dijksterhuis & van Knippenberg, 1998). Bu etkilerin nedeni tamamen açık olmamakla birlikte, görünüşe bakılırsa davanışın sterotipik imgeleri harekete geçirildiğinde, buna uygun davranışlar da harekete geçmektedir (Wheeler & Petty, 2001).

Çubuklar Hazır hale getirmenin etkilerinin yanında, sterotiplerle karşılaşan kişileri bir sorun daha beklemektedir: davranışlarının olumsuz bir sterotipi doğrulaması tehdidi. Claude Steele ve meslektaşları "sterotip tehdidi" olarak bilinen bu sorunun endişe yaratıp birçok görevde başarıyı engellediğini göstermişlerdir (Steele, 1997). Örneğin, kadın öğrencilere zor bir matematik sınavina girmeden önce sınavın cinsiyet farkları gösterdiği söylendiğinde sınavdaki başarıları düşmüştür (Spencer, Steele, & Quinn, 1999). Aynı doğrultudaki özellikle ilginç bir araştırma Asyalı kadınların etnik kökenlerinin farkına varmaları sağlandığında (Asyalıların matematikte iyi olduğu sterotipine uygun olarak) matematikteki başarılarının arttığını, ancak cinsiyetlerinin farkına varmaları sağlandığında matematikteki başarılarının düştüğünü bulmuştur. (Shih, Pittinsky, & Ambady, 1999). Ve aynı örnek küçük çocuklarla da tekrarlanmıştır: Asyalı kızların (çubuklarla yemek yiyen Asyalı çocukların olduğu bir resmi boyayarak) etnik kökenlerinin farkına varmaları sağlandığında matematikteki başarıları artmış, ancak (oyuncak bebeği olan bir kızın resmini boyayarak) cinsiyetlerinin farkına varmaları sağlandığında matematikteki başarıları düşmüştür (Ambady, Shih, Kim, & Pittinsky, 2001).


Önceki sayfa
Sayfa 14/27
Sonraki sayfa