Understanding Prejudice
Understanding Prejudice
Return Home

Reading Room

Exercises and Demonstrations
Multimedia Center
Teacher's Corner
Directory of Experts
Organizations
Links on Prejudice
About Us
Privacy Policy
Contact Us

Reading Room
Önyargı Psikolojisi: Genel Tanıtım

Sterotipleri Azaltma

Yukarıdaki incelemeden de anlaşılacağı gibi sterotipler küçük yaşta öğrenilir ve inatçı bir şekilde değişime karşı dirençli olabilir. İnsanlar sterotipe uymayan bir sterotiplenmiş grup üyesiyle karşılaşsalar bile siklikla sterotipi alt türlerine ayırarak korumaya çalışırlar (Judd, Park, & Wolsko, 2001; Kunda & Oleson, 1995; Richards & Hewstone, 2001; Weber & Crocker, 1983). Örneğin, hayırsever bir Yahudi ile karşılaşan Yahudi karşıtı sterotiplere sahip kişiler hayırsever Yahudileri, "paraya aç Yahudiler"den ayırıp "iyi Yahudiler" alt alt türünü oluşturabilirler. Alt tür oluşturmanın sonucu olarak sterotipler karşıt kanıtların varlığında bile değişmezler.

Yine her ihtimal kaybolmuş sayılmaz. Çalışmalar insanlar isteklendirildiği takdirde sterotiplerin başarılı bir şekilde azaltılabildiğini ve sosyal algılamaların daha doğru olmasının sağlanabildiğini gösterir. (Fiske, 2000; Neuberg, 1989; Sinclair & Kunda, 1999). Bunun yapmanın en etkili yollarından biri empatidir. Sadece dış grup üyelerinin bakış açısını yakalayarak ve "dünyaya onların gözleriyle bakarak", iç grup yanlılığı ve sterotipin ulaşılabilirliği anlamlı bir biçimde azaltılabilir (Galinsky & Moskowitz, 2000). Araştırmalar aynı zamanda sterotip tehdidinin değişik bir yöne yönlendirme ile azaltılabileceğini göstermiştir. Örneğin, ümit verici bir deney zenci üniversite öğrencilerinin zekayı sabit değil de değişebilir olarak görmeleri konusunda yüreklendirildikleri takdirde, notlarının yükseldiğini ve eğitim sürecinden daha fazla zevk aldıklarını göstermiştir (Aronson, Fried, & Good, 2002).

Timothy McVeigh ve Bill Cosby Örtük sterotipler bile değiştirilebilir (Blair, 2002). Örneğin Sterotip karşıtı imgelemenin etkileri üzerine bir araştırmada Irene Blair ve meslektaşları örtük cinsiyet sterotiplerinin insanlar birkaç dakika güçlü bir kadını gözlerinin önüne getirdikten sonra azaldığını bulmuşlardır (Blair, Ma, & Lenton, 2001). Aynı şekilde Nilanjana Dasgupta ve Anthony Greenwald (2001), Örtük İlişkiler Testinde ortaya çıkan beyazlar lehindeki yanlılıkların, hayranlık duyulan zencilerin ve sevilmeyen beyazların fotoğraflarına bakıldıktan sonra azaldığını bulmuşlardır (ör. Bill Cosby ve Timothy McVeigh). Yine başka bir çalışma, örtük ve açık zenci karşıtı yanlılıkların öğrencilerin bir dönem boyunca önyargı ve çatışma üzerine bir ders almalarından sonra azaldığını bulmuştur (Rudman, Ashmore, & Gary, 2001). Bu araştırmaların gösterdiği gibi, sterotipler yaygın ve dirençli olabilirler, ancak yine de insanlar onları azaltmak için çaba harcadığı takdirde değişime açıktırlar.


Önceki sayfa
Sayfa 19/27
Sonraki sayfa