Understanding Prejudice
Understanding Prejudice
Return Home

Reading Room

Exercises and Demonstrations
Multimedia Center
Teacher's Corner
Directory of Experts
Organizations
Links on Prejudice
About Us
Privacy Policy
Contact Us

Reading Room
Önyargı Psikolojisi: Genel Tanıtım

Hedefin Bakış Açısından Önyargı ve Ayrımcılık

Geleneksel olarak, önyargı ve ayrımcılık üzerine yapılan psikolojik araştırmalar çoğunluk grubunun tutum ve davranışları üzerine yoğunlaşmıştır. Kadınlar, azınlıklar ve ayrımcılığın diğer hedefleri işin içinde olduğunda, ya önyargının nesnesi şeklinde (ör. önyargılı davranışlara sebep olan deney asistanı), ya da başkalarının önyargılarına tepki veren kişi olarak, işlevleri siklikla arka planda kalmıştır (Shelton, 2000). Ancak 1990’lardan başlayarak araştırmacılar kadınlara ve azınlıklara kendi durumlarını seçen ve etkileyen etkin kişiler olarak dikkatlerini çevirmeye başlamışlardır (Crocker, Major, & Steele, 1998; Feagin, 1994; Swim & Stangor, 1998). Bu araştırmaların sonuçları, alanı birçok yönden zenginleştirmiş ve genişletmiştir.

Hedefin bakış açısını dahil etmenin en bariz yararı, önyargı, sterotipleme ve ayrımcılığın kişiler ve gruplar arası yanlarının daha bir bütünlük içinde anlaşılmasını sağlamasıdır. Örneğin, Joachim Krueger (1996) beyazların yanında zencilerin de inançlarını araştırdığında, iki grup arasında karşılıklı bir yanlış algılama olduğunu ortaya çıkarmıştır: her iki grubun üyeleri de karşı grubun üyeleri tarafından ne kadar olumlu olarak görüldüğünü olduğundan düşük olarak tahmin etmiştir. Gerçekte Krueger, zenci ve beyazların ayrı ayrı "Biz onları seviyoruz ama onlar bizi sevmiyor" diye düşündüğünü, ve bu inancın yanlış anlamalar, şüphe ve çatışmaya zemin hazırladığını bulmuştur. Aynı şekilde, Charles Judd ve meslektaşları, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki zenci ve beyaz öğrencilerin ırksal tutumları üzerine bir çalışma yapmış, ve gruplar arası çatışmaya neden olacak önemli bir fark bulmuşlardır. Zenci öğrenciler ırkı kendi kimliklerinin önemli bir parçası olarak görürlerken, beyaz öğrenciler ırk ile ilgili desleri ve programları ayrılıkçılığı körükleyici olarak görmüşlerdir (Judd, Park, Ryan, Brauer, & Kraus, 1995). Bu ayrımın ortadan kalkması için, çokkültürlülük ve renk körlüğünün amaclarini dengelerken iki tarafın da bakış açısındaki bu farkları farketmesi gereklidir.

Tansiyon ölçme aleti Hedefin bakış açısının araştırılmasının başka bir yararı önyargı ve ayrımcılığa maruz kalmanın psikolojik ve sağlık ile ilgili sonuçları hakkında bilgi vermesidir (Clark, Anderson, Clark, & Williams, 1999). Örneğin araştırmalar, zencilerin yaşadığı ayrımcılığın kisinin kendisi tarafindan rapor edilen hastalık, psikolojik sağlıkta düşüş, ve son ay içinde işe gitmeyip yatakta geçirilen gün sayısında artisla iliskili olduğunu ortaya koymuştur (Williams, Yu, Jackson, & Anderson, 1997). Çalışmalar aynı zamanda zencilerin tansiyonunun sterotip tehdidi altında kaldıklarında (Blascovich, Spencer, Quinn, & Steele, 2001) ya da ırkçı olaylar veya tutumlarla karşılaştıklarında yükseldiğini (Armstead, Lawler, Gorden, Cross, & Gibbons, 1989; McNeilly, 1995) ve tansiyondaki yükselmelerin, adil olmayan davranışlara meydan okumak yerine bunları kabullendiğini söyleyen işçi sınıfından zenciler arasında daha yüksek olduğunu göstermiştir (Krieger & Sidney, 1996). Sonraki araştırmada, tansiyondaki yükselmeler bazı durumlarda spor yapmama, sigara içme ve kötü beslenme ile bağlantılı artışlara eşit, ya da bunlardan daha fazladır.


Önceki sayfa
Sayfa 21/27
Sonraki sayfa